Kişisel-veriler

I- Biz Kimiz ?


1958 yılında kurulan Birleşik Firça Sanayi ve Tic. A.Ş.; “boya fırçaları ve boya aksesuarları” konusunda uzmanlaşmış, tescilli “STARGİL” markası ile her türlü boya fırçası üretimi yapan; faaliyetlerini Universite Mahallesi Firuzkoy Bulvarı No:28, 34320, Avcilar-Istanbul adresinde 6.600 metrekare kapalı alanda yaklaşık 130 kişilik deneyimli kadrosuyla devam ettiren Türkiye’nin lider fırça üreticisidir. Birleşik Fırça olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. www.birlesikfirca.com adresindeki web adresimizi ziyaret etmeniz halinde, internet sitemizi kullanırken “web sitesi kullanıcısı” olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“KVKK”) çerçevesinde hangi kişisel verilerinizi topladığımızı, bu bilgileri nasıl kullandığımızı ve verilerin korunmasına ilişkin hangi önlemleri aldığımıza ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz.


II- Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz ve Hangi Amaçla İşliyoruz?


Web sitemizi ziyaretiniz sırasında, e-posta yoluyla ya da web sitemizde yer alan “İletişim” kanallarından paylaşmış olduğunuz ad, soyad, e-posta adresiniz ve bize ilettiğiniz e-posta ya da mesajda yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir.
Kişisel verilerinizi sizlere sunduğumuz danışmanlık hizmetlerimizi tanıtmak ve bu hizmetleri sağlamak, mevzuat değişiklikleri veya sektörel alanlarda bilgi vermek, bu kapsamda düzenlediğimiz makale ve bilgi notlarımızdan haberdar olmanız, düzenleyeceğimiz eğitim ve etkinliklerle ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz.
“Kariyer” ve “İletişim” alanımıza yönlendirdiğiniz e-posta ve mesajlarla paylaşmış olduğunuz özgeçmişinizde yer alan kimlik, iletişim, eğitim, özlük bilgilerinizle özgeçmişinizde yer alan diğer kişisel verileriniz iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla işlenmektedir.


III- Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak İşliyoruz?


Kişisel verilerinizi KVKK madde 5. ve 6. maddelere uygun şekilde Kişisel Verilerin verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olduğu veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde açık rızanız olmaksızın işlemekteyiz.


IV- Kişisel Verilerinizin Aktarımı ?


Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 ve 9. maddelerine uygun şekilde iş ortaklarımıza, grup şirketimize, faaliyet alanımız gereği yetkili kurum ve kuruluşların talep etmesi ya da mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilere aktarılabilecektir.


V- Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan Tedbirler


Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, gerekli tüm fiziki, idari ve teknolojik tedbirler alınmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir.


VI- KVKK Tahtında Veri Sahibi Olarak Haklarınız


Aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu (Başvuru formunu www.birlesikfirca.com adresindeki web sitesinden ya şirketimizden temin edebilirsiniz) doldurup imzalayarak Şirketimize ücretsiz olarak, ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı No: 28/ Avcılar İstanbul adresine ya da 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca “güvenli elektronik imzanızla” imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun info@birlesikfirca.com e-posta adresine gönderilmesi halinde, şirketimiz başvurunuzu 30 gün içinde neticelendirerek talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


VII- Çerezler Hakkında Bilgilendirme


Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.
Birleşik Fırça olarak web sitemiz içerik ve yayınlarını iyileştirmek ve kullanıcılara daha iyi içerik üretmek amacıyla çerezler kullanılarak web sitemizdeki trafik analiz edilmektedir. İnternet tarayıcınıza bağlı olarak çerezleri yapılandırma ya da devre dışı bırakma seçeneğinizin olduğunu hatırlatmak isteriz.